Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych

Schronienie dla osób bezdomnych

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych
(zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004  o pomocy społecznej)

 

  Miejsca, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
Gmina Adres placówki
udzielającej tymczasowego  schronienia
Forma placówki udzielającej tymczasowego schronienia
(N,S, SzUO, O*)
Nazwa placówki
udzielającej tymczasowego  schronienia
Dla kogo kierowna jest usługa
(K,M, K+M**)
Liczba miejsc w placówce Telefon
do kontaktu w placówce
Nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę
Borzytuchom ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk
S Schronisko dla bezdomnych mężczyzn M 1 59 842 94 45 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Słupskie

ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk

ul. Przemysłowa 33
76-200 Słupsk
O Ogrzewalnia M 1 791 028 933

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Słupskie

ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk

Bytów ul. Krzywoustego 6
76 - 200 Słupsk
SzUO Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi M 1 59 840 42 70

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Słupskie

ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk

ul. Krzywoustego 6
76 - 200 Słupsk
S Schronisko dla osób bezdomnych  M 1 59 840 42 70

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Słupskie

ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk

ul. Krzywoustego 6
76 - 200 Słupsk
N Noclegownia M 1 59 840 42 70

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Słupskie

ul. Krzywoustego 6
76-200 Słupsk

ul. Przemysłowa 38/17
77 - 100 Bytów
O Ogrzewalnia K+M 50 59 822 51 01

Stowarzyszenie "NAZARET"
im. Św. Fiipa Neri

ul. Św. Filipa Neri 1
77-100 Bytów

Czarna Dąbrówka ul. Jana z Kolna 28
81-351 Gdynia
S Schronisko dla osób bezdomnych M 1 782 961 969

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

ul. Derdowskiego 32 A
83 - 440 Wiele
S Schronisko dla osób bezdomnych we Wielu  K+M 1 607 446 100

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

ul. Dobrut 20 A
26 - 505 Orońsko
SzUO Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi M 1 723 566 100

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

Kołczygłowy Nowy Jasieniec 45
86 - 010 Koronowo
S Schronisko dla osób bezdomnych K+M 1 52 382 97 29

Stowarzyszenie "JASIEŃ"

Nowy Jasieniec 45
86-010 Koronowo

ul. Jana z Kolna 28
81- 354 Gdynia
S Schronisko dla osób bezdomnych  M 1 782 961 969

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

Lipnica ul. Derdowskiego 32 A
83 - 440 Wiele
S Schronisko dla osób bezdomnych we Wielu K+M 1 58 686 52 32

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

Miastko Nowy Jasieniec 45
86 - 010 Koronowo
Schroniskodla osób bezdomnych K+M 1 52 382 97 29

Stowarzyszenie "JESIEŃ"

Nowy Jasieniec 45
86-010 Koronowo

ul. Tuwima 1
77-200 Miastko
N Noclegownia
dla Bezdomnych Mężczyzn 
M 20 59 857 27 86 __
Parchowo ul. Mostowa 1 A
80-778 Gdańsk
O Ogrzewalnia M 1 500 261 484

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"

ul. Mostowa 1A
80-778 Gdańsk

ul. Mostowa 1 A
80-778 Gdańsk
N Noclegownia M 1 500 261 484

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"

ul. Mostowa 1A
80-778 Gdańsk

Studzienice ul. Derdowskiego 32 A
83 - 440 Wiele
S Schronisko dla osób bezdomnych we Wielu M 1 58 686 52 32

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynne

ul. Zamenhofa 13 A
81-290 Gdynia

Trzebielino Nowy Jasieniec 45
86 - 010 Koronowo
Schroniskodla osób bezdomnych K+M 1 52 382 97 29

Stowarzyszenie "JESIEŃ"

Nowy Jasieniec 45
86-010 Koronowo

Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 7
 77-133 Tuchomie
  Mieszkanie 
socjalne
M 2 59 821 50 49 __
*
Noclegownia
Schronisko
SzUO Schronisko z Usługami Opiekuńczymi
SzUO/S  Schronisko z Usługami Opiekuńczymi, w tym z miejscami bez usług opiekuńczych 
**
K Kobiety
M Mężczyźni
K+M Kobiety i Mężczyźni

 

Powrót na górę strony