Stowarzyszenie pomocy rodzinom „NADZIEJA”

Współpraca policjantów ze stowarzyszeniem pomocy rodzinom „NADZIEJA” w sprawie zaginionych dzieci

Efektywne działanie w przypadku zaginięcia dziecka w dużej mierze zależy od pracy policjantów, ale również od ich współpracy z innymi służbami i instytucjami, które w swoich statutowych zadaniach realizują działania na rzecz osób zaginionych. Do takich instytucji należy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” jest społeczną jednostką poszukiwawczo – ratowniczą, która zajmuje się osobami zaginionymi. Współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki zaginięć oraz prowadzeniu bezpośrednich działań poszukiwawczych, m. in. na obszarze północno-wschodniej Polski.

Telefon interwencyjny o numerze 600 100 260 jest infolinią całodobową, bezpłatną, skierowaną do:

  • rodziców/opiekunów/członków rodzin, którzy mogą za jej pośrednictwem zgłosić zaginięcie dziecka lub otrzymać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaginięcia lub ucieczki dziecka;
  • dzieci i młodzieży, która potrzebuje wsparcia;
  • osób, które posiadają informacje o zaginionym.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” dysponuje wyszkolonymi specjalistami oraz specjalistycznym sprzętem z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. W zakresie swojej działalności rozpowszechnia i udostępnia informacje o osobach zaginionych za pośrednictwem strony internetowej www.linianadziei.pl, aplikacji mobilnej Linia Nadziei i Senior Alert oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Powrót na górę strony