Handel ludźmi

Handel ludźmi

Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Policja od wielu lat przeprowadza operacje zapobiegające i zwalczające handel ludźmi.

Dlatego, zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

 • Dopełnić wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego dowodu osobistego/paszportu - jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty
  np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).
 • Ubezpieczyć się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia – karta EKUZ).
 • Sprawdzić, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia)
  i posiada odpowiedni certyfikat. 
 • Upewnić się, że Twój pracodawca istnieje!
 • Dowiedzieć się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim, zanim wyjedziesz!
 • Dowiedzieć się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów
  w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy
  z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.
 • Dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj! Jeśli nadal nie rozumiesz – nie podpisuj!
 • Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!
 • Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.
 • Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Koniecznie informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą:

 1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.
 2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna/pewny, czy dasz sobie radę
  z miejscowym językiem.
 3. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
 4. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
 5. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
 6. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę", aby miał/miała za co wrócić do Polski.

Pamiętaj!!!

 • Nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy! Nawet za Twoją zgodą!
 • Masz prawo do obrony swoich praw!
 • Jeśli trafiłaś na Policję - czy to jako poszkodowana/y czy jako podejrzana/y, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.

 

Powrót na górę strony