Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

W okresie wakacyjnym dużo dzieci nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozostaną w domach. Niektóre z nich codziennie, przez długi czas będą przebywały same. Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem.

 • Co pewien czas przeprowadzaj z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem).
 • Naucz swoje dzieci, aby podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (odwiedziny nieznajomych, krewnych, posłańców z pracy, a także innym dzieciom).
 • Zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej jest, gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni a nie na sznurku na szyi lub pod słomianką).
 • Zapewnij dziecku bezpieczną zabawę w dom - zamontuj w drzwiach mocne zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych. Jeśli masz telefon, zadzwoń o różnych porach i porozmawiaj z dzieckiem. Schowaj przed nim wszystkie lekarstwa.
 • Nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów.
 • W domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi numerami telefonów do pracy: Mamy, Taty lub bliskich członków rodziny (np. dziadkowie). Warto również wskazać numery do: Policji. Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej.
 • W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk:

Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dlatego:

PRZEKAŻ SWOJEMU DZIECKU NASTĘPUJACE INFORMACJE:

 • kąp się w tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, oznakowanych i pod opieką dorosłych,
 • nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
 • nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu,
 • w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest Ci potrzebna,
 • przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, to ochłodź całe ciało wodą,
 • przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębokość i w miarę możliwości dno,
 • przy użytkowaniu sprzętu wodnego ( kajak, rower wodny, skuter itp. ) należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok.

Korzystając ze sprzętu pływającego, mimo że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności!

Pamiętaj o tym, że na plaży i kąpieliskach wypoczywają inni, pozwól i im przyjemnie spędzić czas nad wodą


Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek należy :

 • dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem,
 • ustalić jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawodowe,
 • uzyskać informacje jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizowanych przez nią poprzednich imprez,
 • ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej,
 • precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek policyjny.
 • dziecko wyposażyć w wykaz zabranych przedmiotów. Najbardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie inicjałów),
 • przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, do pracy rodziców (można włożyć do walizki gotowe, zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami).

Wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym młodzieży

Przeprowadź rozmowę na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań
(przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie)


Jak nie stać się ofiarą przestępstwa na tle seksualnym

 • Plaża, miłe, nieznane towarzystwo, wspólna zabawa przy muzyce i alkoholu, to tylko niektóre sytuacje w których każdy może stać się ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, zwłaszcza, że sezon wakacyjny już trwa.

Pamiętaj:

 • Nie przyjmuj od nieznanych osób żadnych napojów, nie ma pewności, czy zaproponowany napój nie zawiera środków nasennych lub odurzających.
 • Spacerując w porze wieczorowej, nigdy nie chodź ,,na skróty", trzymaj się miejsc uczęszczanych i dobrze oświetlonych.
 • ​Podróżując środkami komunikacji miejskiej w porze nocnej siadaj zawsze w grupie kilku osób lub blisko kierowcy, nie podróżuj pociągiem w pustym przedziale.
 • Nie zgadzaj się na podwiezienie przez nieznaną Ci osobę, nie korzystaj z tzw. "okazji".
 • Jeśli już staniesz się ofiarą przestępstwa natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

Pomorska Policja przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności są ścigane z urzędu. Dotyczy to przestępstw:

 • zgwałcenie (art. 197 kk)
 • wykorzystanie seksualne bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej (art. 198 kk)
 • seksualne nadużycie stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia (art. 199 kk) 
Powrót na górę strony