Praca w Służbie Cywilnej

Praca w Służbie Cywilnej

Jak znaleźć pracę w służbie cywilnej?


  • Jeśli chcesz pracować w administracji rządowej (służbie cywilnej) przeglądaj Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
  • Nabór jest otwarty i konkurencyjny.
  • Każdy potencjalny pracodawca określa w ogłoszeniu zakres obowiązków na danym stanowisku pracy i wymagania niezbędne do ich wykonywania. Odpowiadając na ogłoszenie wyślij lub złóż życiorys (opisz w nim przede wszystkim swoje kwalifikacje i drogę zawodową), list motywacyjny, kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego (lub kopię nowego dowodu), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
    • "Ja, niżej podpisany Jan Nowak legitymujący się dowodem osobistym WL15 47 800 oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie, korzystam z pełni praw publicznych i że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji". Podpis (własnoręczny)
  • Przeczytaj uważnie ogłoszenie. Zwróć uwagę, czy poza standardowym zestawem dokumentów, pracodawca nie żąda dokumentów dodatkowych, np. poświadczających znajomość języka obcego lub określonych programów komputerowych.
  • Poza wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności i otwartości na zmiany, zdolności interpersonalnych i myślenia analitycznsego, komunikatywności, gotowości do zachowania neutralności politycznej.

Konkurencja jest duża, ale warto spróbować !


Źródło: Departament Służby Cywilnej:

Powrót na górę strony