Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

ul. Styp-Rekowskiego 2
77-100 Bytów

tel. 47 74 38 300

email: kppbytow@gd.policja.gov.pl

 Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostep do telefonu komórkowego
wyślij SMS pod numer:
723-695-382

Koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne
  • miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica lub inne, charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację)
  • okoliczności zdarzenia (np. wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież)

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego
odczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie.


Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie: 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dostępny jest na stronie Polskiego Związku Głuchych.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa pomorskiego: rejestr tłumaczy migowych.

Powrót na górę strony