PP Tuchomie

Dzielnicowy Posterunku Policji w Tuchomiu

 Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.tuchomie8@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Posterunku Policji w Tuchomiu
p.o. asp. Wiesławem Nastałym 
tel. 47 74 38 456
kontakt na telefon komórkowy 723 636 250
lub
Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300

 


W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

 • Ciemno
 • Ciemno Wybudowanie
 • Kramarzyny
 • Kramarzyny Czarne
 • Kramarzyny Krężoły
 • Kramarzyny Rozjazd
 • Kramarzyny Słodowo
 • Kramarzyny Wysepki
 • Kramarzyny Wysokie
 • Masłowice Tuchomskie
 • Masłowice Trzebiatowskie
 • Masłowiczki
 • Modrzejewo
 • Modrzejewo Osiedle Leśne
 • Nowe Huty
 • Nowe Huty Jabłoniec
 • Nowe Huty Poręby
 • Nowe Huty Wykowo
 • Piaszno
 • Piaszno Małe
 • Piaszno domy Celne
 • Tągowie
 • Tągowie Wybudowanie
 • Trzebiatkowa
 • Trzebiatkowa Wybudowanie
 • Tuchomie
 • Tuchomie Kolonie
 • Tuchomie Zakład Rolny
 • Tuchomko
 • Tuchomko Osiedle Leśne
 • Tuchomko Wybudowanie 


Plan działania priorytetowego dla rejonu gminy Tuchomie
na okres pierwszego półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • Zakłócanie porządku publicznego (w rożnych dniach tygodnia na II i III zmianie)  w rejonie terenu rekreacyjnego znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej w miejscowości Kramarzyny na ul. Pomorskiej.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • ograniczenie problemu o 50% polegającego na zakłóceniu porządku w miejscu publicznym mające znamiona wykroczenia z art. 51§1kw.

3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Sołtys i Rada sołecka sołectwa Kramarzyny
 • Lokalna prasa
 • Lokalne portale informacyjne oraz strona internetowa KPP w Bytowie

Plan działania priorytetowego dla rejonu VIII za okres drugiego półrocza 2022 roku, dotyczący  niezachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli w miejscowości Tuchomie tj.: czyn z art.77 Kodeksu Wykroczeń, został przez dzielnicowego rejonu VIII zrealizowany.
Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel, to jest ograniczono naruszanie przepisów z art. 77 Kodeksu Wykroczeń

 

Powrót na górę strony