Gmina Trzebielino

Dzielnicowi Posterunku Policji w Kołczygłowach

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.kolczyglowy11@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Posterunku Policji w Kołczygłowach
asp. szt. Pawłem Krupka

tel. 47 74 38 446 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300 


W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

 • Bożanka
 • Broczyna
 • Bąkowo
 • Cetyń
 • Czarnkowo
 • Ciemnica
 • Dolno
 • Gumieniec
 • Glewnik
 • Grądki Dolne
 • Kleszczewo
 • Miszewo
 • Myślimierz
 • Moczydło
 • Objezierze
 • Owczary
 • Popielewo
 • Poborowo
 • Radaczewo
 • Starkowo
 • Starkówko
 • Suchorze
 • Szczyciec
 • Trzebielino
 • Toczek
 • Uliszkowice
 • Wargoszewo
 • Zieliń
 • Zieliń Górny​

Plan działania priorytetowego dla rejonu gminy Trzebielino
na okres pierwszego półrocza 20
23 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem
 • problem wybryków chuligańskich, w szczególności niszczenia mienia publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom, jak również spożywania alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, do których dochodzi w okolicy stacji paliw Oktan w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej oraz w rejonie Szkoły Podstawowej w Trzebielinie.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek przestępstw i wykroczeń dotyczących wyżej wymienionych przypadków

3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Sołtys wsi Trzebielino
 • OSP w Trzebielinie
 • Straż Leśna Trzebielino
   

Plan działania priorytetowego dla rejonu gminy Trzebielino na okres drugiego półrocza 2022 roku (problem wybryków chuligańskich, w szczególności niszczenia mienia publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom, jak również spożywania alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, do których dochodzi w okolicy szkoły w Suchorzu ) został przez dzielnicowego rejonu XI osiągnięty.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

Powrót na górę strony