Rejon VII - gmina Borzytuchom

Dzielnicowy Rejonu VII

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.bytow7@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej
asp. szt. Błażejem Kosznikiem

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204 lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300 

 


W skład VII rejonu wchodzą następujące miejscowości:

 • Borzytuchom
 • Chotkowo
 • Dąbrówka
 • Jutrzenka
 • Kamieńcz
 • Krosnowo
 • Niedarzyno
 • Osieki
 • Ryczyn
 • Struszewo

Plan działania priorytetowego dla rejonu VII
na okres pierwszego półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • miejscowość Osieki (cała doba) wałęsające się bez smyczy i kagańca psy tj. popełniane wykroczenia z art. 77 kw.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • działania mające na celu ograniczenie wykroczenia z art. 77 KW, o co najmniej 50 % w miejscowości Osieki

3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Lokalna prasa
 • Sołtys miejscowości Osieki
 • Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Plan działania priorytetowego dla rejonu VII na okres drugiego półrocza 2022 roku (miejscowość Jutrzenka (cała doba) wałęsające się bez smyczy i kagańca psy tj. popełniane wykroczenia z art. 77 kw.) został przez dzielnicowego rejonu VII w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

Powrót na górę strony