Rejon VI - gmina Studzienice

Dzielnicowy Rejonu VI

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.bytow6@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej
asp. szt. Błażej Kosznik

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300 

 


W skład VI rejonu wchodzą następujące miejscowości:

 • Bukówki
 • Cechiny
 • Chabzewo
 • Czarna Dąbrowa
 • Dzierżążnik
 • Imieni
 • Jabłończ Wielki
 • Kłączno
 • Lipuszek
 • Łąkie
 • Małe
 • Ociaskowo
 • Okuny
 • Osława Dąbrowa
 • Osowo
 • Półczenko
 • Półczno
 • Prądzonka
 • Przewóz
 • Rabacino
 • Róg
 • Skwierawy
 • Sominki
 • Sominy
 • Studzienice
 • Ugoszcz

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI
na okres pierwszego półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • miejscowość Półczno (cała doba) wałęsające się bez smyczy i kagańca psy tj. popełniane wykroczenia z art. 77 kw.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • ograniczenie wykroczenia z art. 77 kw o co najmniej 50 % w miejscowości Półczno.

3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Urząd Gminy w Studzienicach
 • sołtys miejscowości Półczno
 • Lokalna prasa

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI na okres drugiego półrocza 2022 roku (nieprawidłowe oznakowanie posesji w miejscowości Sominy) został przez dzielnicowego rejonu VI w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel.

Powrót na górę strony