Rejon V - gmina Parchowo

Dzielnicowy Rejonu V

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.bytow5@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej
asp. szt. Błażej Kosznik

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300 

 


W skład V rejonu wchodzą następujące miejscowości:

 • Baranowo
 • Bawernica
 • Bylina 
 • Chałupa
 • Chośnica
 • Frydrychowo
 • Glinowo Leśniczówka 
 • Gołczewo
 • Grabowo Parchowskie
 • Jamno
 • Jamnowski Młyn
 • Jeleńcz
 • Karłowo 
 • Nakla
 • Nowa Wieś
 • Nowy Folwark 
 • Parchowo
 • Parchowski Młyn 
 • Soszyca
 • Struga
 • Sumin
 • Sylczno
 • Wiślany
 • Wygoda
 • Zielony Dwór
 • Żukówko

Plan działania priorytetowego dla rejonu V
na okres pierwszego półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

 • problem nieprawidłowego oznakowania posesji w miejscowości Parchowo.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia co w konsekwencji prowadzi do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Parchowo
 • minimalizację ilości zgłoszeń służb ratunkowych odnośnie wydłużenia czasu dojazdu na zdarzenie z uwagi na brak lub nieprawidłowe oznakowanie posesji w miejscowości Parchowo

3. Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Mieszkańcy miejscowości Parchowo
 • Lokalna prasa
 • sołtys miejscowości Parchowo
 • przedstawiciele służb ratunkowych

Plan działania priorytetowego dla rejonu V na okres drugiego półrocza 2022 roku (problem wybryków chuligańskich, w szczególności niszczenia mienia publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom, jak również spożywania alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, do których dochodzi w rejonie sklepu Groszek na ul. Kasztanowej w Parchowie w ciągu całej doby ​) został przez dzielnicowego rejonu V w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

Powrót na górę strony