Rejon I - miasto Bytów

Dzielnicowy Rejonu I

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.bytow1@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej
asp. szt. Błażejem Kosznikiem

tel. 47 74 38 361; pokój nr 204 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300 


W skład I rejonu wchodzą następujące ulice:

 • ul. Adama Naruszewicza
 • ul. Bernarda Wery
 • ul. Bursztynowa
 • ul. Cicha
 • ul. Działkowa
 • ul. Fiołkowa
 • ul. gen. Ludwika Mierosławskiego
 • ul. gen. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Górna
 • ul. Harcerska
 • ul. Hugona Kołłątaja
 • ul. Jagodowa
 • ul. Jana Kilińskiego
 • ul. Jana Styp-Rekowskiego
 • ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
 • ul. Komisji Edukacji Narodowej
 • ul. ks. dr Bernarda Sychty
 • ul. Miła
 • ul. Niezapominajki
 • ul. Piwonii
 • ul. Pochyła
 • ul. Pogodna
 • ul. Poziomkowa
 • ul. Racławicka
 • ul. Słoneczna
 • ul. Stanisława Konarskiego
 • ul. Stanisława Małachowskiego
 • ul. Stanisława Trembeckiego
 • ul. Stokrotki
 • ul. Tadeusza Rejtana
 • ul. Konwaliowa
 • ul. Stanisława Staszica
 • ul. 1-go Maja
 • ul. 11 Listopada
 • ul. Bydgoska
 • ul. Kąpielowa
 • ul. Łąkowa
 • ul. Polna
 • ul. Rycerska
 • ul. Wieża Wodna
 • ul. Malinowa

Plan działania priorytetowego dla rejonu I
n
a okres pierwszego półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • problem wybryków chuligańskich, w szczególności niszczenia mienia publicznego, zakłócania ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom, jak również spożywania alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, do których dochodzi w  rejonie ul. Działkowej oraz Słonecznej w Bytowie, w godzinach popołudniowych i nocnych.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • ograniczenie problemu o 50%  polegającego na  niszczeniu mienia, zakłócaniu ciszy nocnej oraz spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym tj. w rejonie ul. Działkowej oraz ul. Słonecznej

​​3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Lokalna prasa 
 • BSM

Plan działania priorytetowego dla rejonu I na okres drugiego półrocza 2022 roku ( problem wybryków chuligańskich, w szczególności niszczenia mienia publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom, jak również spożywania alkoholu w miejscu ustawowo zabronionym, do których dochodzi w    rejonie wiaty przy ul. Miłej 26 w Bytowie w ciągu całej doby.) został przez dzielnicowego rejonu I w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec grudnia 2022 roku osiągnięto zakładany cel tj. spadek przestępstw i wykroczeń dotyczących przedmiotowych problemów.

Powrót na górę strony