Rejon XIV - miasto Miastko

Dzielnicowy Rejonu XIV

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.miastko14@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji
tel. 47 74 38 210 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300


W skład XIV rejonu wchodzą następujące ulice:

 • ul. Bogusława X
 • ul. Czereśniowa
 • ul. Długa
 • ul. Domowa
 • ul. Fabryczna
 • ul. ks. gen. Bernarda Wituckiego
 • ul. gen. Józefa Wybickiego
 • ul. Gościnna
 • ul. Konstytucji 3 Maja
 • ul. Kowalska
 • ul. Królowej Jadwigi
 • ul. Krótka
 • ul. Łąkowa
 • ul. Morelowa
 • ul. Osiedle Marii Konopnickiej 
 • ul. Osiedle Ceglane 
 • ul. Owocowa
 • ul. Piastowska
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • ul. Przytulna
 • ul. Rodzinna
 • ul. Sadowa
 • ul. Sąsiedzka
 • ul. Słoneczna
 • ul. Juliusza Słowackiego
 • ul. Słupska
 • ul. Sportowa
 • ul. Szewska
 • ul. Wiśniowa

Plan działania priorytetowego dla rejonu XIV
na okres pierwszego półrocza 20
23 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • Miastko ul. Generała Józefa Wybickiego –  rejon boiska sportowego –  dewastacja i zniszczenie mienia wybryki chuligańskie, zakłócenia porządku publicznego, popełnianie wykroczeń porządkowych, wykroczenia przeciwko mieniu oraz Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia lub jego ograniczenie o co najmniej 50 %.

​​3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • podjęcie współpracy ze Strażą Miejską;
 • Zarządem osiedla "Północ";
 • Zarządem Mienia Komunalnego;
 • MGOPS w Miastku;
 • Urzędem Miasta i Gminy Miastko;
 • OSIR Miastko
 • Gminną Komisją Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowany plan priorytetowy dzielnicowego rejon XIV Komisariatu Policji w Miastku, sierż.szt. Adam Hasulak w okresie 01.07.2022-31.12.2022r dot. dewastacji oraz zniszczenia mienia, wybryków chuligańskich, zakłócania porządku a także osób spożywających alkohol oraz zanieczyszczających i zaśmiecających miejsce dostępnie dla społeczeństwa przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Miastku w rejonie mostu oraz przejść pod tym mostem.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca grudzień 2022 roku osiągnięto zakładany cel to jest wyeliminowano całkowicie, zgłoszony wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

 

Powrót na górę strony