Rejon XIII - miasto Miastko

Dzielnicowy Rejonu XIII

Kontakt e-mailowy: dzielnicowy.miastko13@gd.policja.gov.pl

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym
można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym
tj. Kierownikiem Referatu Prewencji
tel. 47 74 38 210 lub


Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
pod numerem 47 74 38 300


W skład XIII rejonu wchodzą następujące ulice:

 • ul. Armii Krajowej
 • ul. Bolesława Chrobrego
 • ul. Dworcowa
 • ul. Gawędy
 • ul. Generała Stanisława Maczka
 • ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • ul. Górna
 • ul. Grunwaldzka
 • ul. Harcerska
 • ul. Jaśminowa
 • ul. Jeziorna
 • ul. Kaszubska
 • ul. Kazimierza Wielkiego
 • ul. Klonowa
 • ul. Kolejowa
 • ul. Koszalińska
 • ul. Kujawska
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Leśna
 • ul. Małopolska
 • ul. Adama Mickiewicza
 • ul. Młodzieżowa
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Osiedle Niepodległości
 • ul. Pałucka
 • ul. Podhalańska
 • ul. Podlaska
 • ul. Polna
 • ul. Pomorska
 • ul Przyjaciół
 • ul. Rybacka
 • ul. Skautów
 • ul. Szkolna
 • ul. Śląska
 • ul. Wielkopolska
 • ul. Wieżowa
 • ul. Wrzosowa
 • ul. Zielona

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu XIII
na okres pierwszego
 półrocza 2023 roku

1. zdiagnozowane zagrożenie lub problem

 • Miastko ul. Grunwaldzka 1 (rejon Parku Miejskiego) oraz Dworcowa 26-28 – akty wandalizmu, wybryki chuligańskie, zakłócania porządku publicznego, grupowanie się młodzieży w Miastku w rejonie Parku Miejskiego.

2. zakładany cel do osiągnięcia

 • całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia lub ograniczenie o co najmniej 50 %

​​3. podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

 • Straż Miejska
 • Zarząd Osiedla Niepodległości
 • Zarząd Osiedla Śródmieście

Plan działania priorytetowego dla rejonu XIII na okres drugiego półrocza 2022 roku dot. Miastko ul. Dworcowa - rejon dworca PKP -  dewastacja mienia, wybryki chuligańskie, zakłócenia porządku publicznego w Miastku na ul. Dworcowej w rejonie dworca PKP oraz przyległych placówek handlowo - usługowych został przez dzielnicowego rejonu XIII zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca grudzień 2022r. osiągnięto zakładany cel tj. wyeliminowano w 80% zagrożenia jakim były wykroczenia porządkowe.

 

Powrót na górę strony