Przemoc w Rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

Jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich,

 

RATUJ SIĘ ! NIE WSTYDŹ SIĘ ! SZUKAJ POMOCY !


Pamiętaj !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

 

Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

  • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,
  • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
  • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych ( notatek urzędowych ) jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,
  • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

 

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji.

 

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

 

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

 

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

 

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801-120-002 (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00 – 16.00),

 

Poradnia e-mailowa:

W ramach Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa również poradnia e-mailowa pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info a także telefoniczna poradnia prawna, prowadząca dyżury w poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21, pod numerem telefonu 22 666 28 50 oraz w środy w godzinach 18-22 pod numerem telefonu 801-120-002.

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego 

 

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

 

Osrodki interwencji kryzysowej

 

Powiatowe centra pomocy rodzinieRejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa


Rejestr miejsc noclegowych


Baza Danych Przemoc
 PODZIĘKOWANIA:
 


 

Nr art.:15, modyfikacja: 2012-11-13

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
ul. Styp-Rekowskiego 2; 77-100 Bytów
tel. (59) 822 8300
Kanał RSS  policji
© 2018 r.