Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

Jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich,

 

RATUJ SIĘ ! NIE WSTYDŹ SIĘ ! SZUKAJ POMOCY !


Pamiętaj !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

 

Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

  • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,
  • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
  • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych ( notatek urzędowych ) jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,
  • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

 

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także od Policji.

 

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

 

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

 

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

 

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801-120-002 (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00 – 16.00),

 

Poradnia e-mailowa:

W ramach Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa również poradnia e-mailowa pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info a także telefoniczna poradnia prawna, prowadząca dyżury w poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21, pod numerem telefonu 22 666 28 50 oraz w środy w godzinach 18-22 pod numerem telefonu 801-120-002.