Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy - Wydział KR i DŚ - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Wydział KR i DŚ

Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik Wydziału:
nadkom. Lidia Bentkowska
kryminalny.bytow@gd.policja.gov.pl
tel. 59 822 8488, pokój 223 
sekretariat, pokój 222, tel. 59 822 8390


Z-ca Naczelnika Wydziału:
st. asp. Bartłomiej Kafliński
kryminalny.bytow@gd.policja.gov.pl
tel. 59 822 8488, pokój 223
sekretariat, pokój 222 tel. 59 822 8390


W skład Wydziału Kryminalnego KPP Bytów wchodzą: