Dzielnicowy gminy Tuchomie - Gmina Tuchomie - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Gmina Tuchomie

Dzielnicowy gminy Tuchomie

Gmina Tuchomie

 

Dzielnicowy gminy Tuchomie

st. asp. Sebastian Watras

tel. 59 822 84 58

dzielnicowy.tuchomie8@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 137

 

 W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Posterunku Policji w Tuchomiu

asp. szt.  Markiem Szczerba

tel. 59 822 8456

kontakt na telefon komórkowy 723 636 250 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00


 

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

1.Ciemno
2.Ciemno Wybudowanie
3.Kramarzyny
4.Kramarzyny Czarne
5.Kramarzyny Krężoły
6.Kramarzyny Rozjazd
7.Kramarzyny Słodowo
8.Kramarzyny Wysepki
9.Kramarzyny Wysokie
10.Masłowice Tuchomskie
11.Masłowice Trzebiatowskie
12.Masłowiczki
13.Modrzejewo
14.Modrzejewo Osiedle Leśne
15.Nowe Huty
16.Nowe Huty Jabłoniec
17.Nowe Huty Poręby
18.Nowe Huty Wykowo
19.Piaszno
20.Piaszno Małe
21.Piaszno domy Celne
22.Tągowie
23.Tągowie Wybudowanie
24.Trzebiatkowa
25.Trzebiatkowa Wybudowanie
26.Tuchomie
27.Tuchomie Kolonie
28.Tuchomie Zakład Rolny
29.Tuchomko
30.Tuchomko Osiedle Leśne
31.Tuchomko Wybudowanie

 
Plan działania priorytetowego dla rejonu VIII na okres drugiego półrocza 2019 roku.
 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • Wałęsające się psy pozostawione bez opieki na terenie miejscowości Modrzejewo
     

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia co najmniej o 60%

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania

  • Sołtys sołectwa Modrzejewo

  • lokalna prasa

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VIII na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Modrzejewo ) został przez dzielnicowego rejonu VII zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwca 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest w znacznym stopniu ograniczono zgłaszane wcześniej w tej sprawie problemy.

 
  • Zdjecie