Gmina Trzebielino

Dzielnicowi Posterunku Policji w Kołczygłowach

Gmina Trzebielino

 

Dzielnicowy gminy Trzebielino

mł. asp. Robert Rogoża

tel. 47 74 38 448

dzielnicowy.kolczyglowy11@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 141


W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Posterunku Policji w Kołczygłowach

st. asp. Marcinem Błażejewicz

tel. 59 821 3397

kontakt na telefon komórkowy 602 737 513 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00
  


W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:
 

 

1.Bożanka
2.Broczyna
3.Bąkowo
4.Cetyń
5.Czarnkowo
6.Ciemnica
7.Dolno
8.Gumieniec
9.Glewnik
10.Grądki Dolne
11.Grądki Wielkie
12.Gostyniec
13.Kleszczewo
14.Miszewo
15.Myślimierz
16.Moczydło
17.Objezierze
18.Owczary
19.Popielewo
20.Poborowo
21.Radaczewo
22.Starkowo
23.Suchorze
24.Szczyciec
25.Trzebielino
26.Toczek
27.Uliszkowice
28.Wargoszewo
29.Zieliń
30.Zieliń Górny

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu XI na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku 

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • Nieostrożne trzymanie zwierząt- psów na terenie miejscowości Dolno.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • działania mają na celu ograniczenie problemu lub całkowite jego wyeliminowanie

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • Sołtys miejscowości Dolno

  • Urząd Gminy,

  • Straż Leśna w Trzebielinie

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu XI na okres drugiego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia popełnianych wykroczeń drogowych) został przez dzielnicowego rejonu XI osiągnięty.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca grudnia 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

  • Zdjecie