Gmina Kołczygłowy

Dzielnicowi Posterunku Policji w Kołczygłowach

Gmina Kołczygłowy

Dzielnicowy gminy Kołczygłowy

st. sierż. Mateusz Łabuński

tel. 59 821 33 97

dzielnicowy.kolczyglowy10@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 140

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Posterunku Policji w Kołczygłowach

st. asp. Marcinem Błażejewicz

tel. 59 821 3397

kontakt na telefon komórkowy 602 737 513 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00
  

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

 

 

1.Barkocin
2.Barnowiec
3.Barnowo
4.Darżkowo
5.Gałęźnia Mała
6.Gałęźnia Wielka
7.Górki
8.Jezierze
9.Kołczygłowy
10.Kołczygłówki
11.Laski
12.Łobzowo
13.Łubno
14.Miłobądź
15.Podgórze
16.Przyborze
17.Radusz
18.Rokłowo
19.Różki
20.Sierowo
21.Świelubie
22.Wądół
23.Wierszyno
24.Witanowo
25.Zagony
26.Zatoki

 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu X na okres od 01.07.2019 roku do 31.12. 2019 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • spożywanie alkoholu w rejonie szkoły oraz boiska orlik w Kołczygłowach

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • działania mają na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie popełnianych wykroczeń z art . 43`1 UWTPA w trakcie całej doby

3/ Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego
 

  •  Sołtys,
  • Urząd Gminy,
  • Straż Leśna

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu X na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia wykroczeń z art.77 kw w miejscowości Barnowo) został przez dzielnicowego rejonu X osiągnięty.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest ograniczono, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

 

  • Zdjecie