Dzielnicowy Rejonu VII - Rejon VII - gmina Borzytuchom - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon VII - gmina Borzytuchom

Dzielnicowy Rejonu VII

Rejon VII

 

Dzielnicowy rejonu VII

mł. asp. Waldemar Sabisz

tel. 59 822 83 31

dzielnicowy.bytow7@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 131


 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 59 822 8361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00


 

W skład VII rejonu wchodzą następujące miejscowości:

1.Borzytuchom
2.Chotkowo
3.Dąbrówka
4.Jutrzenka
5.Kamieńcz
6.Krosnowo
7.Niedarzyno
8.Osieki
9.Ryczyn
10.Struszewo
 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VII na okres drugiego półrocza 2019 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Chotkowo, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys sołectwa Chotkowo

  • Urząd Gminy Borzytuchom

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VII na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia spożywania alkoholu na parkingu przy ulicy Dworcowej w Borzytuchomiu) został przez dzielnicowego rejonu VII w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest wyeliminowano całkowicie, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

  • Zdjecie