Dzielnicowy Rejonu VI - Rejon VI - gmina Studzienice - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon VI - gmina Studzienice

Dzielnicowy Rejonu VI

Rejon VI

Dzielnicowy rejonu VI

st. asp. Marcin Wirkus

tel. 59 822 83 31

dzielnicowy.bytow6@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 132


 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 59 822 8361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00


 

W skład VI rejonu wchodzą następujące miejscowości:

1.Bukówki
2.Cechiny
3.Chabzewo
4.Czarna Dąbrowa
5.Dzierżążnik
6.Imieni
7.Jabłończ Wielki
8.Kłączno
9.Lipuszek
10.Łąkie
11.Małe
12.Ociaskowo
13.Okuny
14.Osława Dąbrowa
15.Osowo
16.Półczenko
17.Półczno
18.Prądzonka
19.Przewóz
20.Rabacino
21.Róg
22.Skwierawy
23.Sominki
24.Sominy
25.Studzienice
26.Ugoszcz
 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI na okres drugiego półrocza 2019 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Studzienice, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

    2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys sołectwa Studzienice

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu VI na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia wałęsających się bez smyczy i kagańca psów w miejscowości Ugoszcz) został przez dzielnicowego rejonu VI w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest wyeliminowano całkowicie, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

  • Zdjecie