Dzielnicowy Rejonu V - Rejon V - gmina Parchowo - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon V - gmina Parchowo

Dzielnicowy Rejonu V

Rejon V

Dzielnicowy rejonu V

st. asp. Wiesław Zelewski

tel. 59 822 83 31

dzielnicowy.bytow5@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 133

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 59 822 8361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00


 

W skład V rejonu wchodzą następujące miejscowości:

1.Baranowo
2.Bawernica
3.Bylina  
4.Chałupa  
5.Chośnica
6.Frydrychowo
7.Glinowo Leśniczówka  
8.Gołczewo
9.Grabowo Parchowskie
10.Jamno
11.Jamnowski Młyn
12.Jeleńcz
13.Karłowo  
14.Nakla
15.Nowa Wieś
16.Nowy Folwark  
17.Parchowo
18.Parchowski Młyn  
19.Soszyca
20.Struga
21.Sumin
22.Sylczno
23.Wiślany
24.Wygoda
25.Zielony Dwór
26.Żukówko
 

Plan działania priorytetowego dla rejonu V na okres drugiego półrocza 2019 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Parchowo, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys i Rada sołecka sołectwa Parchowo

  • Proboszcz Parafii Parchowo

  • Urząd Gminy Parchowo

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu V na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia wykroczenia z art. 92 kw w miejscowości Sumin w kwestii niestosowania się kierujących do zakazu ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton) został przez dzielnicowego rejonu V w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2019 roku osiągnięto zakładany cel to jest wyeliminowano, zgłaszany wcześniej w tej sprawie problem.

 

  • Zdjecie