Dzielnicowy Rejonu IV - Rejon IV - gmina Bytów - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon IV - gmina Bytów

Dzielnicowy Rejonu IV

Rejon IV

Dzielnicowy rejonu IV

st. asp. Grzegorz Miszewski

tel. 59 822 83 41

dzielnicowy.bytow4@gd.policja.gov.pl
 

 kontakt na telefon komórkowy 571 335 130
 

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej

asp. szt. Krzysztofem Szultka

tel. 59 822 8361; pokój nr 204

kontakt na telefon komórkowy 723 636 300 

lub

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bytowie pod numerem 59 822 83 00

 
 

W skład IV rejonu wchodzą następujące miejscowości i ulice:1.Bory

2.Brynki Rekowskie

3.Chomice

4.Dąbie

5.Dąbki

6.Gostkowo

7.Grzmiąca

8.Leśno

9.Mądrzechowo

10.Międzygórze

11.Mokrzyn

12.Nieczulice

13.Niezabyszewko

14.Niezabyszewo

15.Płotowo

16.Płotówko

17.Połczynek

18.Pomysk Mały

19.Pomyski Młyn

20.Przyborzyce

21.Pustkowie Rekowskie

22.Pyszno

23.Rekowo

24.Sarniak

25.Sierżenko

26.Sierżno

27.Świątkowo

28.Świerkówko

29.Udorpie (ulice)

-Akacjowa

-Jesionowa

-Lipowa

-Leśna

30.Ząbinowice

31.Zbysław 

 

Plan działania priorytetowego dla rejonu IV na okres drugiego półrocza 2019 roku

 

1/ zdiagnozowane zagrożenie lub problem,

  • wałęsające się bez smyczy i kagańca psy w miejscowości Gostkowo, tj. czyn z art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

2/ zakładany cel do osiągnięcia

  • ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia

3/ podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w te działania

  • lokalna prasa,

  • Sołtys sołectwa Gostkowo

     

Plan działania priorytetowego dla rejonu IV na okres pierwszego półrocza 2019 roku (dotyczący wyeliminowania lub ograniczenia wałęsających się bez smyczy i kagańca psów w miejscowości Pomysk Mały ) został przez dzielnicowego rejonu IV w całości zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartymi w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca czerwiec 2019 roku osiągnięto zakładany cel, to jest wyeliminowano naruszenia przepisów z art 77 Kw w/w miejscowości.

 

  • Zdjecie