Dzielnicowy Rejonu XIII - Rejon XIII - miasto Miastko - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Rejon XIII - miasto Miastko

Dzielnicowy Rejonu XIII

Miastko Rejon XIII

Dzielnicowy rejonu XIII

asp. szt. Aleksander Sztobnicki

tel. 47 74 38 219

dzielnicowy.miastko13@gd.policja.gov.pl
 

kontakt na telefon komórkowy 571 335 136

 

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z Dzielnicowym

można kontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym tj.   

Asystentem Zespołu Prewencji Kryminalnej

asp. Sylwestrem Napieraj

tel. 47 74 38 216  pokój nr 7

lub 

Dyżurnym Komisariatu Policji w Miastku pod numerem 47 74 38 222 


 

W skład XIII rejonu wchodzą następujące ulice:

1.Armii Krajowej
2.Bolesława Chrobrego
3.Dworcowa
4.Gawędy
5.Generała Stanisława Maczka
6.Generała Władysława Sikorskiego
7.Górna
8.Grunwaldzka
9.Harcerska
10.Jaśminowa
11.Jeziorna
12.Kaszubska
13.Kazimierza Wielkiego
14.Klonowa
15.Kolejowa
16.Koszalińska
17.Kujawska
18.Kwiatowa
19.Leśna
20.Małopolska
21.Adama Mickiewicza
22.Młodzieżowa
23.Morelowa
24.Ogrodowa
25.Osiedle Niepodległości
26.Pałucka
27.Podhalańska
28.Podlaska
29.Polna
30.Pomorska
31.Przyjaciół
32.Rybacka
33.Skautów
34.Szkolna
35.Śląska
36.Wielkopolska
37.Wieżowa
38.Wrzosowa
39.Zielona
 

Plan priorytetowy dzielnicowego

Rejon nr XIII Komisariatu Policji w Miastku, asp. sztab. Aleksander Sztobnicki

w okresie 01.01.2020–30.06.2020 r.

 

 1. zdiagnozowane zagrożenie:

  - Miastko, ul. Dworcowa 11 - rejon Dworca PKP - zakłócanie porządku publicznego, popełnianie wykroczeń porządkowych, wykroczenia przeciwko Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. zakładany cel do osiągnięcia:

  - ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia;

 3. Informacje o podmiotach współpracujących

  - podjęcie współpracy ze Strażą Miejską

  - Zarząd Osiedla Nr 4

  - przedstawiciele PKP

Zrealizowany plan priorytetowy dzielnicowego

Rejonu nr XIII Komisariatu Policji w Miastku, asp. sztab. Aleksandra Sztobnickiego

w okresie 01.07.2019-31.12.2019 r.

dot. Miastko, Os. Niepodległości 23, rejon lokalu gastronomicznego HAMIDA Kebab&Pub – naruszenie porządku publicznego - gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek publiczny, popełniającej wykroczenia porządkowe, wykroczenia przeciwko Ustawie o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Plan priorytetowy został przez dzielnicowego Rejonu nr XIII całkowicie zrealizowany.

Dzięki podjętym działaniom zawartym w przedmiotowym planie, na koniec miesiąca grudnia 2019 r., osiągnięto zakładany cel tj. wyeliminowano całkowicie zgłoszony wcześniej w tej sprawie problem.

 
 
 
 • Zdjecie